Bilişim Avukatı

Bilişim Hukuku

İnternet üzerinden işlenen suçlar nelerdir? Son zamanlarda en çok karşılaşılan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bir davranışın suç sayılabilmesi için Türk Ceza Kanun’da düzenlenmesi gerekir. Türk Ceza Kanun’da bulunmayan bir hareketten dolayı insanlar cezaya çarptırılamaz. Bu anlatılanlar doğrultusunda, bilişim sistemini engellemek ceza yasasında bilişim alanında suç olarak düzenlenmektedir.

Bilişim suçları cep telefonu üzerinden gerçekleştirilebilir. Bilişim suçlarını işleyenlerin tespit edilmesi kolay değildir. Bu yüzden faillerin bu işlerde uzman bir ekip vasıtasıyla soruşturulması lüzumludur. Ankarada bilişim suçlarıyla Bu Web Sitesini ziyaret edin mücadele maksadıyla kurulmuş emniyet birimleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Ankara bölgesinde şüphelilere ulaşmak daha hızlı olur. Şüphelilerin bulunmasından sonra kovuşturma aşamasına geçilir. Bu evrede bilişim avukatlarının etkisi çok fazladır. Alanında tecrübeli bir avukat kovuşturmanın bu sürecinde arzu ettiğiniz kararı almanızda çok fazla katkısı olabilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bilişim Avukatı”

Leave a Reply

Gravatar